Interreg Projekt „RegioActive – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu" INT-177 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Menu Zamknij

Zespół

Magdalena Reichardt

Koordynatorka merytoryczna

Autorka innowacji pedagogicznych i badań z zakresu dyplomacji społecznej, wolności i sprawczości wspólnotowej, kształcenia międzykulturowego i procesów grupowych. Moderatorka dialolgu transgranicznego i spotkań społeczno-kulturalnych. Zorganizowała około 500 projektów międzynarodowych, członikini zarządu Schloß Bröllin e.V.

Team