Interreg Projekt „RegioActive – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu" INT-177 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Menu Zamknij

Bröllin.Goleniów

Praca badawcza RegioActive

Zachęcamy do zapoznania się z pracą naukową prof. dr hab. Dariusza Kubinowskiego pod tytułem „DYNAMICZNE SIECIOWANIE W SPOŁECZNO-KULTURALNEJ AKTYWIZACJI REGIONU TRANSGRANICZNEGO NA PRZYKŁADZIE POLSKO-NIEMIECKIEGO PROJEKTU „REGIOACTIVE” (2019-2022)”. Dariusz Kubinowski od początku projektu towarzyszył niemal wszystkim aktywnościom projektu RegioActive. Miał możliwość obserwowania wewnętrznej pracy, spotkań, szkoleń, wymian i festiwali. W pracy stara się opisać i usystematyzować procesy, które zachodziły podczas realizacji projektu.