Interreg Projekt „RegioActive – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu" INT-177 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Menu Zamknij

O projekcie

Trójka młodych ludzi siedząc na parapecie uśmiechają się.
Kobieta z mikrofonem nachyla się do uśmiechającej się dziewczynki.
Dorośli i dzieci trzymając się za ręce przeskakują przez ławkę.

RegioActive to coś więcej niż projekt – to wspólnota ponad granicami. Nie dzielimy się na kraje, a szukamy punktów stycznych dla społeczności, artystów, animatorów, lokalnych grup i każdego, kto będzie chciał się stać jego częścią. Łącznikiem jest sztuka.

Pomysł zrodził się z chęci współtworzenia: społeczności, kultury i przestrzeni do życia. Obszar naszego działania to województwo zachodniopomorskie – Meklemburgia Pomorze Przednie – Brandenburgia. Podczas realizacji „RegioActive – aktywizacja społeczno – kulturalna Regionu” odkrywamy potencjał mieszkańców i tworzymy zaangażowaną społeczność za pomocą wszechstronnych działań edukacyjnych i kulturalnych na wspólnym obszarze transgranicznym. Poprzez wykorzystanie różnych dziedzin sztuki i kultury tworzymy przyjazną przestrzeń bezpośrednich spotkań, wspólnej pracy oraz wzmacniamy sieci kontaktów – tak, aby grupy zaktywizowanych mieszkańców kontynuowały współpracę po zakończeniu projektu. W ramach projektu rozwijamy dwa transgraniczne centra aktywności regionalnej, które umożliwią działania edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców: siedzibę Stowarzyszenia Schloss Broellin oraz Rampę Kultura – oddział Goleniowskiego Domu Kultury.

Projekt realizujemy w składzie: Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Schloss Broellin i Stowarzyszenie Teatr Brama.

Działania w projekcie:

  • Edukacja: za nami specjalistyczne przeszkolenie kadry projektu; koordynatorzy merytoryczni przeprowadzili szkolenia dla współpracujących Artystów – tematyka szkoleń była dopasowana do zgłaszanych potrzeb; realizujemy również regularne szkolenia otwarte dla kadr kultury regionu;
  • Para instruktor – lider: duet składający się z Artysty – instruktora oraz lidera wraz z jego grupą artystyczną, w którym wspólnie pracują nad warsztatem i rozwojem
  • Tandemy: – połączenie grup i artystów z obu stron granicy – wspólne przygotowanie dwudniowych mikro-festiwali, wymiana zasobami przy wykorzystaniu innowacyjnej metody angażowania publiczności i lokalnych społeczności
  • 12 mikro-festiwali i dwa makro-festiwale: finalny moment RegioActive – makro-festiwale będą podsumowaniem 32 miesięcy trwania projektu
  • na festiwalach będą obecne Mobilne Kontenery Kultury. To nowoczesne, profesjonalnie wyposażone pomieszczenia warsztatowe umożliwiające animatorom przeprowadzenie zajęć w miejscach, w których do tej pory nie było to możliwe.

Produkty końcowe:

Badania i praca badawcza wydana w wersji elektronicznej: autor publikacji i badacz – prof. zw. dr hab. Dariusz Kubinowski opisuje wpływ realizowanych działań na uczestników RegioActive. Stworzy też charakterystykę metod wykorzystywanych w pracy społeczno-artystycznej. Opublikowana monografia naukowa będzie miała istotne walory praktyczne i będzie mogła być wykorzystana przez praktyków.

Film dokumentujący projekt jest realizowany przez Radosława Kurzaja. Kamera filmowa towarzyszy osobom biorącym udział w warsztatach, festiwalach oraz innych projektowych aktywnościach przez cały czas jego trwania.

Płyta CD będzie zawierała utwory zainspirowane wszystkimi działaniami projektowymi. Przez cały okres trwania projektu zbieramy różnego rodzaju materiały (nie tylko dźwiękowe) od uczestników, które w późniejszym etapie będą stanowiły inspirację do stworzenia muzyki. Nad realizacją czuwają Jacek Hałas i Jarosław Chilkiewicz, którzy opracowują materiał i dbają o jakość artystyczną produktu.

Katalog promocyjny to publikacja podsumowująca RegioActive. Opisze wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu. Aby oddać wyjątkowość realizowanych aktywności, katalog wzbogacimy barwną dokumentacją fotograficzną oraz narracjami uczestników poszczególnych działań.

Aktualności

Zobacz więcej